dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 102 Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rok

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3 Komentár k ZP § 102 Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 102

Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

 

K § 102: [Výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rok]


V § 102 sa stanovuje, ako vypočítať dovolenku, ak pracovný pomer netrval počas celého kalendárneho roka (napr. celý rok 2012), ale trval napr. len časť kalendárneho roka (napr. od 1.6. do 31.12 alebo od 15.6 do 31.12). Ide o tzv. výpočet pomernej časti dovolenky za kalendárny rok.

Zamestnanec má nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok (§ 102) za splnenia týchto podmienok:

1. zamestnanec vykonával prácu v kalendárnom roku u zamestnávateľa aspoň 60 dní (výpočet viď. § 144a ods. 4 ZP),

Odpracovaný deň pre tieto účely