dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 100 Dovolenka

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 § 100- § 105 Dovolenka za kalendárny rok

4.4.1 Komentár k ZP § 100 Dovolenka

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 100

Dovolenka

Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na

a. dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,

b. dovolenku za odpracované dni,

c. dodatkovú dovolenku.

 

K § 100: [Dovolenka]


Zákonník práce rozlišuje tri druhy dovolenky:

  1. dovolenka za odpracované dni (§ 105),

  2. dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomernú časť (§ 101 - § 104),

  3. dodatková dovolenka (§ 106).

V § 100 sa vymenúvajú jednotlivé druhy dovolenky, pričom dovolenka za odpracované dni a dovolenka

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk