dnes je 13.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 10 Záväznosť právnych úkonov urobených za zamestnávateľa

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4 Komentár k ZP § 10 Záväznosť právnych úkonov urobených za zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 10

(1) Právne úkony štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov a poverených zamestnancov (§ 9 ods. 1 a 2) zaväzujú zamestnávateľa, ktorý na základe týchto úkonov nadobúda práva a povinnosti.

 

K ods. 1:


Právne úkony, ktoré urobili osoby podľa § 9 ods. 1 a 2 zaväzujú zamestnávateľa. V nadväznosti na tieto právne úkony zamestnávateľ nadobudne práva a/alebo povinnosti.