dnes je 17.4.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 85l Prechodné ustanovenie k uplatneniu dane pri dovoze tovaru

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.17 Komentár k ZDPH § 85l Prechodné ustanovenie k uplatneniu dane pri dovoze tovaru

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD.


85l

Na daň pri dovoze tovaru vrátane odpočítania dane a opravy odpočítanej dane, ktorá bola vyrubená colným úradom do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom Európska komisia (Eurostat) zverejnila údaje o výške dlhu verejnej správy Slovenskej republiky, podľa ktorých rozdiel medzi horným limitom dlhu verejnej správy ustanoveným pre príslušný rozpočtový rok a aktuálnou výškou dlhu verejnej správy Slovenskej republiky za tento príslušný rozpočtový rok bol väčší ako 11 percentuálnych bodov, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom Európska komisia (Eurostat) zverejnila údaje o výške dlhu