dnes je 20.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 85ka Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.12 Komentár k ZDPH § 85ka Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Ing. Alžbeta Hermanová


85ka

Platiteľ, ktorý mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky podľa§ 77 ods. 2.

 


Platiteľ bol registrovaný1.1.2010, má určené štvrťročné zdaňovacie obdobie za rok 2012.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk