dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3 Komentár k ZDPH § 67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate

Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD.


67/1

Na účely tohto ustanovenia investičným zlatom:

a. je zlato vo forme prútu alebo tehly, ktorého hmotnosť akceptuje trh drahých kovov a ktoré má rýdzosť 995 tisícin a viac,

b. sú zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícin a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu a predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %.


67/2

Národná banka Slovenska vydáva zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá podľa odseku 1 písm. b). Zoznam bude uverejnený vo Vestníku Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska informuje každoročne do 1. júla Európsku komisiu o zlatých minciach, ktoré sa obchodujú v Slovenskej