dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 55g Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.7 Komentár k ZDPH § 55g Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte

Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 55g

(1) Finančné riaditeľstvo bezodkladne elektronickými prostriedkami odošle platiteľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.

(2) Finančné riaditeľstvo neodošle žiadosť o vrátenie dane členskému štátu, ktorému je žiadosť určená, ak v období, za ktoré sa žiada vrátenie dane, platiteľ nebol platiteľom alebo vykonával výlučne činnosti, pri ktorých nemôže odpočítať daň. Neodoslanie žiadosti oznámi finančné riaditeľstvo elektronickými prostriedkami platiteľovi.


Komentár k zmenám od 1.1.2019:

Jedná sa o správne uvedenie názvu kompetentnej inštitúcie - Finančného riaditeľstva SR, ktoré je zriadené podľa zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov