dnes je 17.4.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 51 Uplatnenie práva na odpočítanie dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3 Komentár k ZDPH § 51 Uplatnenie práva na odpočítanie dane

Ing. Alžbeta Hermanová


§ 51/1a

a) právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,

Ide o odpočty dane od tuzemských dodávateľov


§ 51/1b

b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,

Ide o odpočty pri samozdanení cezhraničných služieb dodaných od zahraničných osôb.


§ 51/1c

c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu,

Ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu.


Od 1. 1. 2013 sa zo zákona odstraňuje slovné spojenie „doklad o premiestnení tovaru“, nakoľko tento pojem na základe nových fakturačných pravidiel v zákone neexistuje.


§ 51/1d

d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad