dnes je 25.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 46 Prepravné služby - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.8 Komentár k ZDPH § 46 Prepravné služby – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


46/1

Oslobodená od dane je preprava tovaru na ostrovy a z ostrovov, ktoré tvoria autonómne oblasti Azory a Madeira, a preprava tovaru medzi týmito ostrovmi.

 


46/2

Oslobodená od dane je doprava osôb na území tuzemska, ak ide o dopravu:

a. z tuzemska do zahraničia,

b. zo zahraničia do tuzemska,

c. z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,

d. medzi dvoma miestami v tuzemsku, ktorá tvorí súčasť medzinárodnej leteckej alebo vodnej dopravy.

 


Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že len časť osobnej prepravy, ktorá sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk