dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 34 Kultúrne služby - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7 Komentár k ZDPH § 34 Kultúrne služby – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


34

Oslobodené od dane sú kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich, ak sú poskytované
a) právnickou osobou zriadenou zákonom, 14)
b) právnickou osobou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného predpisu, 15)
c) právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2.