dnes je 8.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 30 Služby sociálnej pomoci - oslobodenie od dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3 Komentár k ZDPH § 30 Služby sociálnej pomoci – oslobodenie od dane

Ing. Alžbeta Hermanová


30/1

Oslobodené od dane sú služby sociálnej pomoci a služby súvisiace s ochranou detí a mládeže poskytované v zariadeniach sociálnych služieb podľa osobitného predpisu;11)oslobodený od dane je aj tovar dodaný spolu s týmito službami, ak s dodaním týchto služieb priamo súvisí.

 


Len také služby sociálnej starostlivosti sú oslobodené od dane, ktorénie sú založené za účelom dosiahnutia zisku.To je základná podmienka. Osobitným predpisom, na ktorý sa toto ustanovenie odvoláva je napr. zákon o sociálnej pomoci.

Najnovšie články
viac článkov