dnes je 1.3.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 14 Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Komentár k ZDPH § 14 Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji

Ing. Alžbeta Hermanová

§ 14

Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji

(1) Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji, ak je tovar dodaný z iného členského štátu do tuzemska, je tuzemsko s výnimkou, ak hodnota tovaru bez dane dodaného do tuzemska nedosiahne v kalendárnom roku 35 000 eur. Ak dodávateľ dodaním tovaru nedosiahne v kalendárnom roku hodnotu 35 000 eur, môže si za miesto dodania tovaru zvoliť tuzemsko, ktoré bude miestom dodania tovaru najmenej dva nasledujúce, po sebe idúce kalendárne roky.

(2) Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji, ak je tovar dodaný z tuzemska do iného členského štátu, je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, ak hodnota dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku hodnotu určenú týmto členským štátom alebo ak si dodávateľ zvolí za miesto dodania tovaru tento členský štát.

(3) Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy ku kupujúcemu.


§ 14 ods. 1

Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji, t.j. pri predaji voči slovenskému zákazníkovi, ktorý nie je platiteľom dane (ak je tovar dodaný z iného členského štátu do tuzemska) je tuzemsko s výnimkou, ak hodnota tovaru bez dane dodaného do tuzemska nedosiahne v kalendárnom roku 35 000 €. Ak dodávateľ dodaním tovaru nedosiahne v kalendárnom roku hodnotu 35 000 €, môže si za miesto dodania tovaru zvoliť tuzemsko, ktoré bude miestom dodania tovaru najmenej dva nasledujúce, po sebe idúce kalendárne roky.

Český zásielkový obchod – registrovaný pre daň v ČR zasiela poštou napr. na dobierku dámsku konfekciu obchodníčke na Slovensku, ktorá nie je platiteľom dane. Za rok 2020 táto dodávka konfekcie dosiahla hodnotu bez českej dane 20 000 €. Český zásielkový obchod sa nemusí v tuzemsku registrovať, ale tovar zdaní českou DPH.

§ 14 ods. 2

Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji, ak je tovar dodaný z tuzemska do iného členského štátu, je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, ak hodnota dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku hodnotu určenú týmto členským štátom alebo ak si dodávateľ zvolí za miesto dodania tovaru tento členský štát.

Slovenský zásielkový obchod – registrovaný pre daň v SR, zasiela poštou napr. na dobierku dámsku konfekciu obchodníčke do ČR, ktorá nie je v ČR registrovaná pre daň. Za rok 2020 táto dodávka konfekcie dosiahla hodnotu bez slovenskej dane 20 000 €. Slovenský zásielkový obchod sa nemusí v ČR registrovať, ale tovar zdaní slovenskou DPH. Je to tak preto, že pre ČR platí limit pre zásielkový predaj 43 420 €.

Členský štát EÚ   Limit pre zásielkový predaj  
Národná mena  Euro ekvivalent  
Belgicko   35.000 EUR      
Bulharsko   70.000 BGN   35.791 EUR   
Česká republika   1.140.000 CZK   43.420 EUR   
Dánsko   280.000 DKK   37.551 EUR   
Nemecko   100.000 EUR      
Estónsko   550.000 EEK   35.151 EUR   
Grécko   35.000 EUR      
Španielsko   35.000 EUR      
Francúzsko   100.000 EUR      
Írsko   35.000 EUR      
Taliansko   35.000 EUR      
Cyprus   35.000 EUR      
Lotyšsko   24.000 LVL   34.433 EUR   
Litva   125.000 LTL   36.203 EUR   
Luxembursko   100.000 EUR      
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk