dnes je 29.5.2024

Input:

Komentár k ZDPH § 11a Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1 Komentár k ZDPH § 11a Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock

Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.

§ 11a Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock

Ak je tovar odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu v režime call-off stock a prevod práva nakladať s tovarom ako vlastník sa uskutoční do 12 mesiacov po skončení prepravy tovaru do tuzemska, v čase prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník na zdaniteľnú osobu platí, že nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorej sa tovar dodáva v tuzemsku.

Zjednotenie pravidiel pri aplikácii tzv. „call-off stock” režimu (§ 8 ods. 4, § 8a, § 11a, § 70 ods. 2 písm. g) a h), § 70