dnes je 10.8.2020

Input:

Komentár k ZDP § 52zl - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

30.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.9 Komentár k ZDP § 52zl - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ing. Peter Horniaček


Ustanovenie § 3 ods. 1 písm. e) ZDP v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použije na príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane.


V nadväznosti na rozšírenie pojmu dividenda od 1.1.2018 sa spresňuje, že za dividendu na účely § 3 ods. 1 písm. e) ZDP sa bude považovať príjem zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku o zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane. Týmto spresnením sa zamedzuje zdaneniu príjmu plynúceho zo zníženia základného imania v tej časti, v akej bolo predtým zvyšované zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré nebol predmetom dane (predovšetkým sa jedná o zdaňovacie obdobia 2004 až 2016).


Spoločnosť A vykázala za zdaňovacie obdobie 2016 zisk po zdanení vo výške 10 000 €. Tento zisk po zdanení nebol použitý na rozdelenie spoločníkom vo forme dividend, ale spoločnosť si ho ponechala ako súčasť svojho vlastného imania

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk