Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZDP § 52zl - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

30.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.9 Komentár k ZDP § 52zl - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ing. Peter Horniaček


Ustanovenie § 3 ods. 1 písm. e) ZDP v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použije na príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane.


V nadväznosti na rozšírenie pojmu dividenda od 1.1.2018 sa spresňuje, že za dividendu na účely § 3 ods. 1 písm. e) ZDP sa bude považovať príjem zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku o zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane. Týmto spresnením sa zamedzuje zdaneniu príjmu plynúceho zo zníženia základného imania v tej časti, v akej bolo predtým zvyšované zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré nebol predmetom dane (predovšetkým sa jedná o zdaňovacie obdobia 2004 až 2016).


Spoločnosť A vykázala za zdaňovacie obdobie 2016 zisk po zdanení vo výške 10 000 €. Tento zisk po zdanení nebol použitý na rozdelenie spoločníkom vo forme dividend, ale spoločnosť si ho ponechala ako súčasť svojho vlastného imania

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: