dnes je 7.12.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zk - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.8 Komentár k ZDP § 52zk – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ing. Peter Horniaček


§ 52zk595/2003 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.2.2017 Predchádzajúci § Nasledujúci §595/2003 Z.z.......

Ustanovenie § 46b v znení účinnom do 31. decembra 2017 sa naposledy uplatní za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2017, a ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu kalendárneho roka 2018. Ak daňovník zaplatil za zdaňovacie obdobia končiace v rokoch 2015 až 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiace v rokoch 2015 až 2018, daňovú licenciu podľa § 46b v znení účinnom do 31. decembra 2017, nárok podľa § 46b ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2017 na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní sa uplatňuje aj po 31. decembri 2017 v