dnes je 23.6.2021

Input:

Komentár k ZDP § 52zk - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.8 Komentár k ZDP § 52zk – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ing. Peter Horniaček


§ 52zk595/2003 Z.z. , s učinnosťou ku dňu 1.2.2017 Predchádzajúci § Nasledujúci §595/2003 Z.z.......

Ustanovenie § 46b v znení účinnom do 31. decembra 2017 sa naposledy uplatní za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2017, a ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu kalendárneho roka 2018. Ak daňovník zaplatil za zdaňovacie obdobia končiace v rokoch 2015 až 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiace v rokoch 2015 až 2018, daňovú licenciu podľa § 46b v znení účinnom do 31. decembra 2017, nárok podľa § 46b ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2017 na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní sa uplatňuje aj po 31. decembri 2017 v súlade s § 46b ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2017.


S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa ruší inštitút daňovej licencie. V prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, sa daňová licencia poslednýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie 2017. Ak zdaňovacím obdobím daňovníka je hospodársky rok, daňová licencia sa poslednýkrát uplatní v zdaňovacom období končiacom v priebehu kalendárneho roku 2018. Zákon aj po zrušení inštitútu daňovej licencie dáva možnosť daňovníkovi uplatniť zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní vyčíslený za zdaňovacie obdobia končiace najneskôr 31. 12. 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiacom v roku 2018, a to v súlade s ustanovením § 46b ods. 5 účinným do 31. 12. 2017. Takýto daňovník má možnosť započítať si kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk