dnes je 10.12.2022

Input:

Komentár k ZDP § 52zh - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.5 Komentár k ZDP § 52zh – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

Ing. Peter Horniaček


§ 52 zh

(1) Ustanovenia§ 12 ods. 2, § 17 ods. 3 písm. k) a l) a § 17 ods. 19 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použijú po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2016.

(2) Ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2016 okrem daňovníkov, ktorými sú ministerstvá a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, u ktorých sa toto ustanovenie použije po prvýkrát na príjmy (výnosy) z reklám po 31. marci 2017.


Odsek 1

Špecifikuje zmenené ustanovenia ZDP prijaté súčasne so zákonom o športe tak, aby sa mohli použiť po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1.1.2016.

Odsek 2

S