dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZDP § 52zf Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.3 Komentár k ZDP § 52zf Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015


(1) Ustanovenia§ 30a predpisu účinného od 1. apríla 2015 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. apríla 2015 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu,120a) obsahujúce úľavu na dani; taký daňovník nesmie súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30a predpisu účinného do 31. marca 2015 alebo § 30b a úľavu na dani podľa § 30a predpisu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk