dnes je 3.8.2020

Input:

Komentár k ZDP § 46 - Minimálna výška dane

12.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.16 Komentár k ZDP § 46 - Minimálna výška dane

Ing. Viera Mezeiová


§ 46

Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur. Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 sa neplatí, ak nepeňažné plnenie podľa § 43 ods. 17 v úhrnnej sume za príslušný kalendárny rok nepresiahne 40 eur.


  • Ak daňovník v daňovom priznaní vypočíta daň na úhradu v nižšej sume ako 5 € vrátane, tento nedoplatok nemusí (nie je povinný) zaplatiť.

  • Vzhľadom na to, že nepeňažné plnenie, ktoré zdaňujú od roku

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk