dnes je 31.10.2020

Input:

Komentár k ZDP § 25b

1.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.17.2 Komentár k ZDP § 25b

Ing. Ailina Hanková


§ 25b

(1) Vstupnou cenou virtuálnej meny je

a) obstarávacia cena, 118) ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou,

b) reálna hodnota, 119b) ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

(2) Vstupnou cenou majetku a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu ku dňu výmeny je reálna hodnota 119c) virtuálnej meny.


Odsek 1:

Ustanovenie § 25b ZDP vymedzuje vstupnú cenu virtuálnej meny, majetku a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu. Vstupnou cenou virtuálnej meny na účely ZDP je:

  • - Obstarávacia cena, ak bola virtuálna mena nadobudnutá kúpou
  • - Reálna hodnota, ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

Obstarávacia cena virtuálnej meny nadobudnutej kúpou je definovaná v § 25 ods. 6 zákona o účtovníctve a je to cena, za ktorú sa virtuálna mena obstarala, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Reálna hodnota virtuálnej meny obstaranej výmenou za inú virtuálnu menu je určená podľa § 25 ods. 1 písm. h) štvrtý bod zákona o účtovníctve a podľa § 27 ods. 13 zákona o účtovníctve. Reálnou hodnotou je trhová cena v deň ocenenia (v deň uskutočnenia účtovného prípadu) zistená spôsobom, ktorý si určí účtovná jednotka zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. V priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk