dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k § 154 Vzdelávanie zamestnancov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2 Komentár k § 154 Vzdelávanie zamestnancov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 154

(1) Zamestnancovi, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, zabezpečuje zamestnávateľ získanie kvalifikácie zaškolením alebo zaučením. Po skončení zaškolenia alebo zaučenia vydá o tom zamestnávateľ zamestnancovi potvrdenie.

(2) Zamestnávateľ je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach.

 

K ods. 1 a 2:


§ 154 ods. 1a 2 ustanovuje povinnosť zamestnávateľa vo vzťahu k zaškoleniu, zaučeniu a rekvalifikácii zamestnanca.


(3) Zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

 

K ods. 3:


§ 154 ods. 3 ustanovuje

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk