dnes je 25.10.2020

Input:

Informácia k zdaňovaniu podielov člena pozemkového spoločenstva od 1. januára 2017

13.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.27 Informácia k zdaňovaniu podielov člena pozemkového spoločenstva od 1. januára 2017

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane, zverejnilo koncom marca na svojej webovej stránke  Informáciu k zdaňovaniu podielov člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ktorý je fyzickou osobou, na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2017 dochádza ku zmenám v zdaňovaní podielov členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom tohto pozemkového spoločenstva.

S účinnosťou od 1.1.2017 podlieha dani z príjmov fyzických osôb podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, a to podľa § 3 ods. 1 písm. g) ZDP v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. n) ZDP a § 52zi ods. 5 písm. a) ZDP,  na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017, a to iba vo výške presahujúcej 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva v príslušnom zdaňovacom období.

To znamená, že prvýkrát budú zdaňované fyzickým osobám podiely na zisku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou určené na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva vyplatené v roku 2018 až zo zisku vykázaného za rok 2017, a to iba podiely presahujúce u fyzickej osoby sumu 500 eur.

A preto upozorňujeme, žepodiely na zisku pozemkového spoločenstva

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk