dnes je 27.5.2024

Input:

Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi - fyzickej osobe rezidentovi SR v roku 2020

23.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.76 Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi – fyzickej osobe rezidentovi SR v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová

Ak podiely na zisku uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017 plynú fyzickej osobe – spoločníkovi, ktorý sa podieľa na základnom imaní obchodnej spoločnosti, daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky, zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z podielov na zisku (dividend) je vyplatený príjem neznížený o výdavky.

Platiteľom dane je obchodná spoločnosť, ktorá podiely na zisku vypláca. Táto