dnes je 5.12.2023

Input:

GDPR v čase COVID-19

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:25

Kapitoly videa

Obsah prezentácie sa zameriava na poskytnutie informácií ohľadne spracúvania osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19. Predmetom diskusie sú nové druhy spracúvania osobných údajov zamestnancov alebo iných osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva za účelom ochrany svojich zamestnancov pred koronavírusom.  Môže ísť najmä o spracúvanie osobných údajov súvisiacich so zdravím zamestnancov, ako sú zvýšená teplota, iné príznaky choroby, ďalej lokalizačné dáta a údaje o kontakte dotknutej osoby s potvrdeným prípadom COVID.                 

Obsah (štruktúra prezentácie):

  • Informovanie zamestnávateľa (príznaky, rizikové cesty / kontakty)
  • Meranie teploty na pracovisku
  • Sledovanie pohybu osôb za účelom zabránenia prenášaniu nákazy
  • Používanie termokamier schopných identifikovať zvýšenú teplotu osoby

Lektor

JUDr. Helga Maďarová CIPP/E, CIPM

JUDr. Helga Maďarová CIPP/E, CIPM

Helga Maďarová sa vo svojej praxi zameriava predovšetkým na pracovné právo a ochranu osobných údajov, v ktorej oblasti je držiteľkou medzinárodne uznávaných certifikátov Certified International Privacy Professional / Europe (CIPP/E) a Certified International Privacy Manager (CIPM). Tiež  sa venuje korporátnej a obchodnoprávnej agende a právu duševného vlastníctva.  V rámci pracovného práva poskytuje poradenstvo týkajúce sa pracovných pomerov (uzatváranie, zmena, skončenie), poradenstvo týkajúce sa interných predpisov a smerníc zamestnávateľa, ale aj poradenstvo týkajúce sa vzťahov k zástupcom zamestnancov a odborovým organizáciám.  Okrem Slovenskej advokátskej komory je členkou International Association of Privacy Professionals. Popri rodnej slovenčine ovláda anglický a čiastočne nemecký jazyk.