Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Faktúra od mobilného operátora v jednoduchom účtovníctve

6.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako sa správne v jednoduchom účtovníctve účtuje faktúra za mesačný paušál od mobilného operátora a mesačná splátka za mobilný telefón?

  1. Mesačný paušál ZD - 15,00 EUR

  2. DPH - 3,00 EUR

  3. Mesačný poplatok za mobil - 4,00EUR ( nie je predmetom DPH)

Celková hodnota faktúry je 22,00EUR a celková cena mobilu je 231,00 EUR. Akontácia za mobilný telefón zaplatená pokladničným blokom bola vo výške 159,00 EUR. Zmluva o pôžičke zaväzuje podnikateľa k mesačnej platbe 4,00 EUR x 18 mesiacov.

V uvedenom prípade sa jedná o nákup mobilného telefónu, ktorý je sčasti splácaný prostredníctvom zmluvy o pôžičke. Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva je povinná pri účtovaní dodržiavať zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a opatrenie č. MF/27076/2007-74 - Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej iba „postupy účtovania“). 

Faktúru na celkovú sumu za uvedený mobilný telefón v sume 231 EUR je potrebné zaznamenať v Knihe záväzkov. Už na základe tohto dokumentu je možné samozrejme za predpokladu splnenia ostatných podmienok, uplatniť odpočítanie DPH z celkovej sumy za mobil v hodnote 38,50 EUR (t. z. základ dane 192,50 EUR + DPH 38,50 EUR). Samotná úhrada zaplatenia DPH totiž nie je podmienkou na jej odpočítanie.

Ďalej je potrebné vychádzať z ustanovenia § 19 ods.5 postupov účtovania, v zmysle ktorého sa pri účtovaní dane z pridanej hodnoty v peňažnom denníku pri čiastočnej úhrade záväzku alebo čiastočnom inkase pohľadávky postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky. To znamená, že ak z účtovného dokladu nevyplýva, aká časť DPH sa vzťahuje ku konkrétnym

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: