dnes je 23.4.2021

Input:

Exekúcia predajom podniku

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.7 Exekúcia predajom podniku

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Jenčová

Podnik možno predať ako celok aj ako časť. Postup je rovnaký. Podnik predstavuje súbor hmotných, nehmotných, ako aj osobných zložiek. Exekútor pri predaji podniku postupuje podľa ustanovení o predaji hnuteľných vecí (ak predáva napríklad stroje a zariadenia) a ustanovení o predaji nehnuteľnosti, ak predáva budovy podniku.

Rovnako ako pri predaji nehnuteľnosti či hnuteľných vecí prebehne dražba a vydražiteľ sa vlastníkom stane ku dňu udelenia príklepu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk