Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Exekúcia predajom cenných papierov

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.6 Exekúcia predajom cenných papierov

JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Pri exekúcii predajom cenných papierov postup exekútora závisí od toho, o aký cenný papier ide. Rozlišujeme dve skupiny a v súvislosti s tým aj dva postupy:

a. cenný papier, ktorý nebol prijatý na trh kótovaných cenných papierov – takýto cenný papier exekútor spíše, rovnako ako hnuteľnú vec a odníme ho (najmä zmenku), prípadne vydá príkaz na pozastavenie práva nakladať s ním (ak ide o zaknihovaný cenný papier). Doručí ho súdu, ktorý uznesením rozhodne o tom, aby pozastavenie výkonu nakladania s cenným papierom bolo zaregistrované v depozitári cenných papierov. Najčastejšie ide o cenné papiere na meno, na doručiteľa, na rad ako aj tie, ktoré možno previesť rubopisom. Cenný papier na doručiteľa musí byť v zaknihovanej podobe a evidovaný v Centrálnom depozitári cenných papierov. V súčasnej dobe

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: