dnes je 27.10.2020

Input:

Exekúcia na peňažné plnenie

25.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9 Exekúcia na peňažné plnenie

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Jenčová

O exekúciu na peňažné plnenie ide vtedy, ak exekučný titul postihuje majetok povinného. Sú to prípady, kedy predmetom exekúcie je zaplatenie určitej peňažnej sumy. Pohľadávka pritom môže byť v akejkoľvek mene. O exekúciu na peňažné plnenie ide aj v prípade exekúcie na výživné. Exekúciu na peňažné plnenie možno vykonať niektorým zo spôsobov vymedzených Exekučným poriadkom:

  1. zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, 
  2. prikázaním pohľadávky, 
  3. predajom hnuteľných vecí, 
  4. predajom cenných papierov, 
  5. predajom nehnuteľnosti, 
  6. predajom podniku, 
  7. príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Spôsob vykonania môže oprávnený navrhnúť, avšak exekútor týmto nie je viazaný. V prvom rade platí, že spôsob vykonania volí exekútor tak, aby exekúcia prebehla čo najrýchlejšie a s vynaložením čo najmenej finančných

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk