dnes je 20.5.2024

Input:

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti pri dočasnom pridelení zamestnanca v roku 2019

19.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.2 Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti pri dočasnom pridelení zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Na základe Dohody o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi máme prideleného zamestnanca od iného zamestnávateľa. S pracovnej náplne zamestnancovi vyplýva starostlivosť o sklad s tovarom. Pri uzatvorení Dohody o dočasnom pridelení sme potrebu uzatvoriť dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti neriešili. Je možné uzatvoriť spoločnú dohodu o hmotnej zodpovednosti aj teraz, teda v priebehu existencie Dohody o dočasnom pridelení zamestnanca? Ak áno, kto má dohodu o hmot. zodpovednosti so zamestnancom uzatvoriť? Bolo by možné nám poskytnúť vzor, nakoľko sa asi bude líšiť od klasickej spol. dohody o hmot. zodpovednosti?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 58 ods. 8 zákona č.