dnes je 4.12.2023

Input:

Dodatočné daňové priznanie podané za zomrelého daňovníka

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.4 Dodatočné daňové priznanie podané za zomrelého daňovníka

Ing. Peter Horniaček

S účinnosťou od 1. 1. 2011 bolo ustanovenie § 32 ods. 8 zákona o dani z príjmov doplnené o postup pri podaní dodatočného daňového priznania za zomrelého daňovníka. Podľa doplneného znenia § 32 ods. 8 zákona o dani z príjmov osoba podľa osobitného predpisu (s odkazom na § 35 ZP (Zákonníka práce)) a osoba uvedená v § 49 ods. 4 zákona o dani z príjmov zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie, aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po lehote na podanie daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové