dnes je 15.4.2024

Input:

Dodatočné daňové priznanie bez sankcie - právna úprava

24.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.1 Dodatočné daňové priznanie bez sankcie - právna úprava

Ing. Peter Horniaček

V súvislosti s podávaním dodatočného daňového priznania fyzickou osobou a s tým spojenými sankciami zo strany správcu dane je potrebné vychádzať zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) a zo zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Daňové priznanie

Povinnosť fyzickej osoby podávať daňové priznanie vyplýva z ustanovenia § 32 zákona o dani z príjmov. Okrem ust. § 32 zákona o dani z príjmov vymedzuje povinnosť daňového subjektu podať daňové priznanie aj zákon o správe daní a poplatkov.

Podľa ust. § 15 ZSD je povinný podať daňové priznanie každý, komu vzniká povinnosť podať daňové priznanie podľa osobitného zákona (pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb je to § 32