dnes je 7.4.2020
Input:

Dodanie tovaru prostredníctvom internetu v rámci EÚ v roku 2017

11.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.2.1 Dodanie tovaru prostredníctvom internetu v rámci EÚ v roku 2017

Ing. Juraj Válek, PhD


Pre správne uplatnenie režimu dane z pridanej hodnoty z pohľadu platiteľa dane v Slovenskej republike, ktorý uskutočňuje internetové obchodovanie, je potrebné rozlišovať postavenie osoby zákazníka – či je osobou identifikovanou pre daň z pridanej hodnoty alebo nie. Ako aj to kde sa nachádza miesto určenia zásielky – či je to v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte EÚ, alebo v treťom štáte.

Odpoveď: Ak je osoba identifikovaná pre daň z pridanej hodnoty je zdaniteľnou osobou, ktorej správca dane pridelil identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. K prideleniu identifikačného čísla môže dôjsť na základe registrácie – buď zákonnej, alebo dobrovoľnej. Ak sa jedná o zákazníkov zo Slovenskej republiky, je povinnosť uplatniť daň z pridanej hodnoty k cene, bez ohľadu na to, či sa jedná o zákazníkov, ktorí sú platitelia dane v Slovenskej republike alebo sú to nezdaniteľné osoby. Ak je zákazníkom zahraničná osoba nemá pridelené identifikačné číslo k dani z pridanej hodnoty, uplatní si slovenskú daň s výnimkou prípadov, keď sa v štáte zákazníka dosiahla hodnota dodávok, pri ktorej vzniká zákonná povinnosť registrácie na daň v danom štáte. Po tejto registrácii má podnikateľ povinnosť fakturovať dodávku s daňou platnou v tomto štáte. Sumy v daňovom priznaní vo všeobecnosti uvádza zdaniteľná osoba v eurách. Ak sa úhrada za dodané služby uskutoční v inej mene ako v eurách, použije sa na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenskej republiky platný posledný deň kalendárneho štvrťroka alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň kalendárneho štvrťroka tento kurz určený a vyhlásený. Internetový predaj tak umožňuje prístup k sortimentu zákazníkom z ktoréhokoľvek miesta, kde je prístup na internet. Štandardne internetové obchody ponúkajú dva spôsoby dodania a to na adresu určenú zákazníkom (napr. poštou), alebo osobný odber v predajni.

Pri cezhraničnom predaji osobám do iného členského štátu Európskej únie, ktoré nie sú identifikované pre daň z pridanej hodnoty, je miestom dodania tovaru, členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, ak hodnota dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku hodnotu určenú týmto členským štátom alebo ak si dodávateľ zvolí za miesto dodania tovaru tento členský

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk