dnes je 20.4.2024

Input:

Dochádzkový bonus zamestnanca v roku 2020

3.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.2.5 Dochádzkový bonus zamestnanca v roku 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Ako je to s výškou dochádzkového bonusu pri práci na 60%? Krátiť podľa mzdového poriadku, alebo ponechať nekrátený, keď je prekážka na strane zamestnávateľa?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 43 ZP

V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

§ 119 ZP

Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve.

V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania. Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu.

Pohľad autora na problematiku:

Zákonník