dnes je 21.4.2024

Input:

Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu v roku 2019

18.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.2.2 Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu. Je možné dočasne zmeniť pracovnú pozíciu zamestnanca na inú prácu s tým, že sa mu zmení aj mzda (smerom vyššie), ale len na určitú dobu, napr. vykonanie nejakého projektu. A potom po skončení, resp. uplynutí tejto doby bude mať mzdu tak ako predtým- nižšiu. Je možné, žeby odmietol zamestnanec mať potom nižšiu mzdu? Na aký paragraf sa v dohode môžeme odvolať?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Vo vašom prípade je potrebné rozlišovať medzi jednostranným preradením zamestnanca na inú prácu podľa § 55 ZP a medzi zmenou v pracovnom zaradení zamestnanca, ku ktorej dochádza na základe zmeny pracovnej zmluvy (najčastejšie formou dodatku k PZ) po