dnes je 29.5.2024

Input:

Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca po uplynutí podporného obdobia v roku 2019

28.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.2.2 Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca po uplynutí podporného obdobia v roku 2019

Ing. Eva Gášpárová


Ako postupovať v nasledovnom príklade:

a) zamestnancovi končí podporná doba na poberanie nemocenského, ale aktuálna práceneschopnosť trvá menej ako 52 týždňov (lebo pred jej vznikom mal ešte iné práceneschopnosti),

b) zamestnancovi končí podporná doba na poberanie nemocenského s tým, že aj aktuálna práceneschopnosť už trvá 52 týždňov? Aké sú oznamovacie povinnosti (za predpokladu že v tomto období nemá vyplatené žiadne príjmy) v bode a) a b) na:

- sociálnu poisťovňu,

- zdravotnú poisťovňu?

Kedy sa zamestnanec podľa bodu a) a b) vykazuje s nulovým príjmom na:

- mesačnom výkaze poistného na sociálne poistenie,

- mesačnom výkaze poistného na zdravotné poistenie

a taktiež v akých prípadoch sa v mesačných výkazoch neuvádza vôbec?

Pohľad