dnes je 17.11.2019
Input:

Dieťa vyživované viacerými daňovníkmi

17.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.2.2 Dieťa vyživované viacerými daňovníkmi

Ing. Marcela Prajová

Ak dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Daňový bonus po časť zdaňovacieho obdobia môže uplatniť jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov na všetky vyživované deti. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, prednostný nárok na uplatnenie resp. priznanie daňového bonusu má matka, potom otec a potom iná oprávnená osoba.

Ak je dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, potom obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom. Znamená to, že takéto dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, t. j. matka aj otec, pričom daňový bonus mesačne na toto dieťa si môže uplatniť len jeden z nich. Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti nedohodnú na uplatnení daňového bonusu, daňový bonus sa uplatní alebo prizná v poradí matka, otec, t. j. v súlade s ustanovením § 33 ods. 4 ZDP.


Rodičia maloletého dieťaťa sa dňa 04.08. 2018 rozviedli a súd zveril ich spoločné dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Podľa rozhodnutia súdu, striedavá osobná

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk