dnes je 28.9.2023

Input:

Definície, sadzby - daň z motorových vozidiel

29.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.1 Definície, sadzby – daň z motorových vozidiel

Ing. Júlia Kasalová; Ing. Peter Horniaček

Predmet dane

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie:

  • L, M, N, O, ktoré je evidované v SR a

  • ktoré sa používa v SR na podnikanie alebo

  • na činnosti, z ktorých plynú príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov (§ 6 ods. 1 a 2ZDP).

Predmetom dane nie je vozidlo:

  • používané na skúšobné jazdy, má pridelené zvláštne evidenčné číslo,

  • určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu (v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo).

Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy nie je rozhodujúce, či má vozidlo pridelené evidenčné číslo v SR alebo v zahraničí. Vozidlo je predmetom dane vždy (či má poznávaciu značku SR alebo zahraničnú), ak sa používa na podnikanie na území SR.

Ak daňovník používa vozidlo mimo územia SR –