dnes je 27.2.2024

Input:

Daňový bonus na zaplatené úroky

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.5 Daňový bonus na zaplatené úroky

Ing. Marcela Prajová

S účinnosťou od 01.01.2018 sa v ZDPzaviedla suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (ďalej len „daňový bonus na zaplatené úroky”). Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky sú vymedzené v § 33a ZDP.

V súlade s § 9 ods. 2 písm. n) ZDP je suma daňového bonusu na zaplatené úroky oslobodená od dane. Od dane sú oslobodené aj plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

V súlade s § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o úveroch”) sa na účely uplatňovania sumy daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a ZDP za úver na bývanie považuje len:

• úver s lehotou splatnosti najmenej