dnes je 31.10.2020

Input:

Daňovo uznateľné výdavky pri finančnom prenájme stroja v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

30.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.2.2 Daňovo uznateľné výdavky pri finančnom prenájme stroja v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Katarína Biňasová


FO prenajíma byt podľa § 6 ods.3 , ktorý nemá zaradený v majetku. V prípade ročného vyúčtovania služieb v r.2018 za r.2017 vznikol preplatok pri spotrebe energií.

1. Je tento preplatok ( nedoplatok ) zdaniteľným príjmom ( výdavkom ) v r.2018 ?

2. Preukázateľné výdavky na prevádzku nehnuteľnosti sú uznané len na základe predpisu mesačných platieb alebo sú uznané podľa výšky zaplatenia mesačných záloh( v prípade , že sa FO rozhodla mesačne platiť za nájom vyššie zálohy ako je predpis, v prípade nedoplatku pri vyúčtovaní )?

 Pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu sa postupuje rovnako ako pri kúpe a predaji hmotného a nehmotného majetku bez ohľadu na skutočnosť, či dôjde alebo nedôjde k porušeniu podmienok finančného prenájmu. Pri posúdení uplatnenia daňových výdavkov v súvislosti s postúpením finančného prenájmu je potrebné vychádzať z ustanovenia § 2 písm. i), § 19 ods. 3 písm. a) a b), § 22 ods. 11 a 12 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”).

V prípade postúpenia predmetu finančného prenájmu daňovník k 31.12. roku, v ktorom prišlo k postúpeniu, neúčtuje o predmete finančného prenájmu a preto v súlade s ust. § 22 ods. 11 ZDP nemá nárok na uplatnenie daňového odpisu za tento rok. Výnimka s uvedeného je vymedzená v § 22 ods. 12 ZDP.

Pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu zaniká pôvodnému nájomcovi záväzok voči leasingovej spoločnosti, pričom tento zánik záväzku u daňovníka,  ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, resp. vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, na rozdiel od daňovníka  účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, neovplyvňuje výšku vykázaného základu dane.

Ak príde v roku 2018 k postúpeniu finančného prenájmu, ktorého predmetom je stroj, 

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk