dnes je 22.2.2024

Input:

Daňové priznanie resp. dodatočné daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

24.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.5 Daňové priznanie resp. dodatočné daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

Ing. Peter Horniaček

Podávanie daňového priznania po vykonanom ročnom zúčtovaní je riešené v ustanovení § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný podať daňové priznanie podľa odsekov 1 a 2 citovaného ustanovenia, alebo mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa odseku 3 citovaného ustanovenia, a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie, považuje sa toto daňové priznanie za opravné alebo dodatočné daňové priznanie, pričom vykonané ročné zúčtovanie sa v tomto prípade považuje za podané daňové priznanie.

Ustanovenie § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov teda priamo vymedzuje, kedy daňovník, ktorý po vykonaní ročného zúčtovania podáva daňové priznanie, považuje podané