dnes je 3.12.2022

Input:

Daňové priznanie FO typu B za rok 2018

18.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Kapitoly videa

Video je zamerané na oblasť povinností vysporiadavania dane vyplývajúcich zo zákona o dani z príjmov, obsahuje základné informácie v oblasti podávania daňových priznaní FO všeobecne, s dôrazom na DP FO typ B, ktoré podávajú daňovníci, ktorí poberali zdaniteľné príjmy „rôznych druhov”: zo závislej činoosti, z výkonu samostatnej zárobkovej činnosti, kapitálové príjmy, ostatné príjmy........ V úvodenj časti sa vymedzujú všeobecné zásady pri podávaní daňového priznania. V nosnej časti videa sa popisujú vybrané riadky DP, ako je uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane, vrátane novej nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, uplatňovanie nároku na daňové bonusy (na vživované dieťa a na zaplatené úroky), oslobodenie pri ostatných príjmoch a sú vyznačené hlavné zmeny DP FO typ B v roku 2018 oproti roku 2017.

 

Obsah:

  1. Kto a kedy  podáva DP, lehoty;
  2. Nová nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť, uplatňovanie (manželka, vyživované deti);
  3. Povinnosti ukladané daňovníkom pri uplatňovaní daňového bonusu na zaplatené úroky;
  4. Vyplňovanie vybraných riadkov DP FO typ A.
  5. Prílohy k DP FO typ B.

Lektor

Ing. Viera Mezeiová

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.