dnes je 1.12.2022

Input:

Daňové priznanie FO typu A za rok 2018

26.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:07

Kapitoly videa

Video je zamerané na oblasť povinností vysporiadania dane vyplývajúcich zo zákona o dani z príjmov, obsahuje základné informácie v oblasti podávania daňových priznaní FO všeobecne, s dôrazom na DP FO typ A, ktoré podávajú daňovníci, ktorí poberali zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti. V úvodenj časti sa vymedzujú všeobecné zásady pri podávaní daňového priznania – podmienky a povinnosti, uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane, vrátane novej nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, uplatňovanie nároku na daňové bonusy (na vživované dieťa a na zaplatené úroky), lehoty, možnosť ich predlžovania a pod. Druhá časť videa je venovaná popisu riadkov, najmä ich zmien  DP FO typ A v roku 2018 oproti roku 2017.

Obsah:

  1. Kto a kedy  podáva DP, lehoty;
  2. Nová nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť;
  3. Povinnosti ukladané daňovníkom pri uplatňovaní daňového bonusu n zaplatené úroky;
  4. Vyplňovanie vybraných riadkov DP FO typ A.

Lektor

Ing. Viera Mezeiová

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.