dnes je 13.8.2020

Input:

Daňové priznanie FO typu A za rok 2017

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:10

Kapitoly videa

Video je zamerané na oblasť povinností vysporiadavania dane vyplývajúcich zo zákona o dani z príjmov, uvádza do problematiky v oblasti podávania daňových priznaní FO všeobecne, s dôrazom na DP FO typ A, ktoré podávajú daňovníci, ktorí poberali zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti. V úvodenj časti sa vymedzujú všeobecné zásady pri podávaní daňového priznania – podmienky a povinnosti, uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu, lehoty, možnosť ich predlžovania a pod. Druhá časť videa je venovaná popisu riadkov DP FO typ A aj s príkladmi.

Obsah:

  1. Kto a kedy  podáva DP, lehoty;
  2. Povinnosti ukladané daňovníkom pri uplatňovaní NČZD, daňového bonusu;
  3. Vyplňovanie vybraných riadkov DP FO typ A.

Lektor

Ing. Viera Mezeiová

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk