dnes je 20.5.2024

Input:

Daňové priznanie FO pri ukončení živnosti

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.2.2 Daňové priznanie FO pri ukončení živnosti

Ing. Jozef Pohlod


Živnostník – FO, účtujúci v systéme JÚ, zároveň je zamestnancom, ukončil živnosť od 19. 3. 2018. Za rok 2017 podal DPFO v ktorom uviedol nulové príjmy aj výdavky zo živnosti, nemá žiadne pohľadávky, záväzky ani majetok vo firme, nie je platca DPH. Je povinný podať daňové priznanie aj za r. 2018 do 31. 3. 2019 alebo skôr? Nakoľko ani v roku 2018 nemá žiadne príjmy, výdavky, žiadne pohľadávky, záväzky, ani majetok.

Pokiaľ došlo k ukončeniu podnikania a zrušeniu živnosti ku dňu 19. 3. 2018, v tejto súvislosti z hľadiska zákona č. 563/2009 Z. z. zákona o správe daní a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podávate daňové priznanie až po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2018, teda k 31. 3. 2019.

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo