dnes je 26.9.2020

Input:

Daňové povinnosti pri nákupe a následnom predaji tovaru v IČŠ v roku 2017

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v SK príjemca/dodávateľ služby z/do iného členského štátu. Pod týmto ID číslom si objednala tovar (nad 14000,- EUR) z ČŠ EÚ, ktorý následne predala bez vstupu tovaru na územie SK do toho istého ČŠ EÚ. Aké daňové povinnosti DPH jej vznikajú a v ktorom štáte?

Podľa § 17 ods. 1 zákona o DPH je miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi. V prípade, že nadobúdateľ tovaru objedná tovar pod identifikačným číslom pre daň, ktoré mu pridelil členský štát iný, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, za miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu sa považuje členský štát, ktorý nadobúdateľovi pridelil identifikačné číslo pre daň, ak nadobúdateľ nepreukáže, že toto nadobudnutie bolo predmetom dane v členskom štáte, v ktorom sa skončilo odoslanie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk