dnes je 28.9.2023

Input:

Daňová uznateľnosť výdavkov - nehnuteľnosti

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.3.1 Daňová uznateľnosť výdavkov – nehnuteľnosti

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Výdavky v preukázateľnej výške

Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) si môže daňovník uplatniť len taký výdavok, ktorý je daňovým výdavkom podľa § 2 písm. i) ZDP, čiže ak ide o výdavok preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu, preukázateľne vynaložený prenajímateľom a ak je zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP alebo je zaúčtovaný v jeho účtovníctve. Tieto daňové výdavky však nemôže prenajímateľ uplatniť v plnej výške, ale je povinný znížiť ich tým istým pomerom, ako sú znížené príjmy z prenájmu o sumu oslobodených príjmov (500,- €), a to v súlade so znením § 9 ods. 1 písm. g) ZDP.

Sú dve možnosti uplatnenia daňových výdavkov v preukázateľnej výške: