Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňová evidencia príjmov zo živnosti a príjmov z poľnohospodárskej výroby obsiahnutá v daňovom priznaní v roku 2019

4.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.2.2 Daňová evidencia príjmov zo živnosti a príjmov z poľnohospodárskej výroby obsiahnutá v daňovom priznaní v roku 2019

Ing. Katarína Biňasová


Podnikám v službách, ale začali sme aj v poľnohospodárstve a to údržbou priľahlých pozemkov. Na to sme dostali dotáciu z PPA, ktorú sme zaúčtovali ako zdaniteľný príjem a majiteľom pozemkov sme podľa zmluvy o nájme vyplatili nájom za využívanie ich pozemkov. Stačí len na základe priložených nájomných zmlúv zaúčtovať výdaje ako ovplyvňujúce základ dane alebo niekde v daňovom priznaní zvlášť evidovať príjmy a výdaje z poľnohospodárskej činnosti?

Príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) a v daňovom priznaní typ B sa uvádzajú v tabuľke č. 1 v riadku 1 v stĺpci „príjem”. Príjmy zo živnosti sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP a v daňovom priznaní typ B sa uvádzajú v tabuľke č. 1 v riadku 2 v stĺpci „príjem”.

Ak daňovník dosahuje v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo živnosti a príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, musí tieto vo svojom účtovníctve resp. v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP vykazovať samostatne a potom samostatne uvádzať do daňového priznania. Čo sa týka výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov zo živnosti a príjmov z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, tieto sa v daňovom priznaní môžu uviesť úhrnom v tabuľke č. 1 v riadku 10 v stĺpci „výdavok”. Znamená to, že daňovník nemusí samostatne účtovať resp. evidovať daňové výdavky prislúchajúce k príjmom zo živnosti a samostatne daňové výdavky prislúchajúce k príjmom z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva. Tieto výdavky môže uviesť v daňovom priznaní v úhrnnej sume (v tabuľke č. 1, v riadku 10 v stĺpci „výdavok”).

Čo sa týka prijatej dotácie z PPA a platieb nájomného za prenájom pozemkov, dávame do pozornosti ustanovenie § 17 ods. 3 písm. h) ZDP a ustanovenie § 17 ods. 19 písm. b) ZDP.

Podľa § 17 ods. 3 písm. h) ZDP sa do základu dane nezahŕňa

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: