dnes je 7.8.2020

Input:

Daň z príjmov SZČO za rok 2017 - Dôležité zmeny a praktické rady

27.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Kapitoly videa

Prvá časť seminára je venovaná zmenám v legislatíve. Tie sú vysvetlené jednoducho a názorne, aby sa v nich zorientovala skutočne každá SZČO. Rozobrané sú témy paušálnych výdavkoch, elektronickej komunikácie a archivácie účtovníctva.

Paušálne výdavky sa stávajú od roku 2017 atraktívne. Zvážiť by ich mala skutočne každá SZČO, nakoľko jej môžu pomôcť ušetriť na dani. Seminár objasní, kto ich môže a kto nemôže využiť, ako sa majú porovnať skutočné a paušálne výdavky a ako paušálne výdavky správne vypočítať.    

Elektronická komunikácia sa stáva od roku 2018 povinná pre všetkých podnikateľov. Seminár upozorní na dôležité termíny, vysvetlí rozdiely medzi jednotlivými štátnymi e-schránkami a poradí, aké majú podnikatelia pri e-komunikácii možnosti. Na záver zdôrazní, ktoré dokumenty sa budú musieť elektronicky na daňové úrady zasielať.

Lehota na archivovanie účtovníctva sa predlžuje z 5 na 10 rokov. Seminár upozorní na spätnú platnosť novely zákona a prakticky prepočíta archivačné doby účtovných podkladov za jednotlivé roky.

Druhá časť seminára objasňuje vybrané problémy, s ktorými sa SZČO stretávajú. Ku každému je vždy uvedený názorný príklad.

Zákazník zo zahraničia neznamená pre daňové účely aj príjem zo zdroja zo zahraničia. Na príklade živnostníka-programátora je vysvetlené, v ktorej krajine zdaní svoj príjem.

Téme zdanenia vystavených faktúr je občas problém. Seminár objasní, kedy sa vystavená faktúra považuje za zdaniteľný príjem pre daňové účely. V tejto súvislosti tiež vysvetlí problematiku zápočtu pohľadávky a záväzku a tiež daňový dopad odpisu pohľadávky.

Odvody na sociálne a zdravotné poistenie sú pre SZČO štandardným daňovým výdavkom. Avšak čo robiť, ak odvody zaplatené neboli? Alebo boli v jednom roku doplatené aj podlžnosti z minulosti? Kedy uznať decembrové poistné, ak bolo zaplatené v januári? To všetko seminár na názorných príkladoch objasní.

Seminár sa na záver venuje odpočtu daňových strát. Vysvetlí pravidlá odpočtu strát, vrátane „starých strát“ z rokov 2010 až 2013. Poradí tiež najjednoduchší spôsob, ako správne a jednoducho vypočítať výšku straty, o ktorú je možné znížiť základ dane v roku 2017.

Obsah seminára:

 1. Legislatívne novinky – jednoduché vysvetlenia zmien a ich dopadov na SZČO
  1. Zmeny v paušálnych výdavkoch
  2. Elektronická komunikácia
  3. Archivácia účtovníctva
 2. Vybrané problémy SZČO – s názornými príkladmi
  1. Zákazník zo zahraničia = príjem zo zahraničia?
  2. Zdaniteľný príjem – pohľadávka, zápočet, odpis pohľadávky
  3. Zaplatené a nezaplatené poistenie
  4. Odpočet daňovej straty
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk