dnes je 1.12.2021

Input:

Daň z motorových vozidiel - základné princípy

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.219 Daň z motorových vozidiel – základné princípy

Ing. Dušan Preisinger

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o dani z motorových vozidiel”). Špecifikuje motorové vozidlá, ktoré podliehajú tejto dani (kategórie „L”, „M”, „N” a „O”), ktoré sa používajú v rámci výkonu podnikateľských aktivít, prípadne na inú samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (je potrebné uviesť, že ide o príjmy, ktoré nie sú zaradené do príjmov špecifikovaných v § 5 zákona o dani z príjmov). Akceptovateľnými sú príjmy dosiahnuté z vytvorenia diela, vrátane vydania, rozmnoženia a rozširovania literárnych diel na vlastné náklady a aktivít súvisiacich s použitím duševného vlastníctva; príjmy súvisiace s činnosťou, ktorá nie je považovaná za živnosť, alebo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk